كميتـه بـرنـامـه ريـزی جـغرافيـا
Planning Committee Of Geography

به گزارش مهر، شوراي گسترش آموزش عالي با تاسيس رشته هاي تحصيلي دکتراي شيمي آلي در دانشگاه سمنان، مديريت قراردادهاي بين المللي نفت و گاز در دانشگاه امام صادق (ع)، فيزيک گرايش ماده چگال و شيمي در علوم پايه دامغان، شيمي تجزيه و شيمي معدني در دانشگاه ياسوج، کشاورزي هسته اي در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، بيوشيمي در دانشگاه رازي، اقتصاد کشاورزي در دانشگاه تبريز، زيست شناسي سلولي مولکولي در دانشگاه تربيت مدرس و زيست شناسي سلولي مولکولي در دانشگاه شيراز موافقت کرد.

همچنين با تصويب اين شورا رشته هاي تحصيلي کارشناسي ارشد زمين شناسي مهندسي و زيست شناسي گرايش فيزيولوژي در دانشگاه دامغان، علوم باغباني در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري، نانو مواد و MBA مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي در سه گرايش بازرگاني بين المللي، بازاريابي و مالي در دانشگاه صنعتي شريف پرديس بين المللي کيش، علوم خاک در دانشگاه شاهد، انرژي و معماري در دانشگاه ايلام، مهندسي عمران سازه، مهندسي برق گرايش قدرت و بيوتکنولوژي کشاورزي در دانشگاه تبريز واحد بين المللي ارس، بيوتکنولوژي کشاورزي در دانشگاه شهرکرد، جفرافياي پزشکي در دانشگاه اصفهان، علوم کامپيوتر در دانشگاه رازي، مهندسي مکاترونيک در دانشگاه اراک راه اندازي مي شوند.

تأسيس رشته هاي فوتونيک گرايش فيزيک و مهندسي مکانيک گرايش آيروديناميک در دانشگاه صنعتي شيراز، زيست شناسي گرايش ژنتيک در دانشگاه زابل، آمار رياضي در دانشگاه محقق اردبيلي، اصلاح نباتات (شبانه )، شيمي فيزيک و فيزيک نجومي در دانشگاه ياسوج، شبکه هاي کامپيوتري در دانشگاه صنعتي شيراز، مکانيک ماشينهاي کشاورزي و مهندسي کشاورزي گرايش توسعه روستايي (شبانه ) در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، ژئوفيزيک در دانشگاه اروميه، بيوشيمي در دانشگاه تربيت معلم سبزوار، زيست شناسي گرايش ژنتيک در دانشگاه يزد، علوم جانوري در دانشگاه گلستان، اصول و فقه اسلامي در جامعه المصطفي العالميه، زيست شناسي سلولي مولکولي در دانشگاه مازندران و بيوالکترونيک در دانشگاه سمنان در مقطع کارشناسي ارشد به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي رسيد.

منبع: خبرگزاری مهر

[ یکشنبه ۱۳ تیر۱۳۸۹ ] [ ] [ دکتر سید عباس احمدی ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

كميتـه بـرنـامـه ريـزی جـغرافيـا
اعضاء کمیته برنامه ریزی جغرافیا
آخرين مطالب
امکانات وب